COURSE BROCHURE
พบกับ “ADTE Open House 2022 Advance your Digital workforce” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบ Live พร้อมกัน ที่ ADTE by ETDA สถาบัน ADTE (เอดเต้) หรือ Academy of Digital Transformation by ETDA โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง ADTE จะเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกมิติ สำหรับทุกองค์กรที่สนใจ ได้มีการจัดกิจกรรมสำคัญเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักกับคอร์สเรียนประจำปี 65 นี้ กับงาน “ADTE Open House 2022 Advance your Digital workforce ก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่คุณออกแบบได้

฿ 8,099


ADTE จะยกกระบวนทัพผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางออนไลน์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ติดตามการทำงานของ ETDA ที่มีทั้งในมุมผลักดันการจัดทำกฎหมายดิจิทัลของไทย การเสนอแนะมาตรฐานสำคัญของประเทศ รวมไปถึงการรับรองระบบที่รองรับการทำธุรกรรมทางออนไลน์ในด้านต่างๆ งาน Open House ครั้งนี้ จะมาเผยหลักสูตรที่น่าสนใจที่จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการเอกชน-บุคลากรหน่วยงานรัฐ ให้พร้อมกับการทรานส์ฟอร์มสู่โลกยุคใหม่ ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐาน จนถึงระดับองค์กร ที่เป็นสิ่งที่ธุรกิจบริการจำเป็นต้องใช้งานในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ และร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในตลาดจริง โดยทางสถาบัน ADTE by ETDA จัดอบรมรูปแบบ WORKSHOP ที่คัดสรรมาอย่างดี ใน 6 หลักสูตร ดังนี้*


📍 หลักสูตร Digital Signature เรียนรู้การใช้ลายเซ็นดิจิทัลอย่างถูกต้องและมีผลทางกฎหมาย สำหรับการระบุตัวบุคคล หรือองค์กรผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่อ กับการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้*


📍 หลักสูตร Digital ID ทำความรู้จักและเรียนรู้กับการนำเทคโนโลยีสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน ที่จะเป็นกุญแจสำคัญของการทำธุรกรรมออนไลน์*


📍 หลักสูตร 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 การทำงานในรูปแบบดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ที่จะช่วยเติมเต็มองค์กรสำหรับ Digital Workplace เพื่อให้องค์กรของคุณก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล*


📍 หลักสูตร 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐲 การรับมือภัยไซเบอร์ และแนวทางการป้องกันภัยทางออนไลน์ที่จะได้เรียนรู้แนวทาง และกรณีศึกษาที่น่าสนใจด้วยความเชี่ยวชาญจากบุคลากรของ ETDA*📍 หลักสูตร 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 จะมีทั้งในส่วนของหลักสูตร e-Commerce ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น (Beginner) จนถึงระดับสูงขึ้น (Intermediate) เพื่อให้เรียนรู้ได้แม้ไม่มีพื้นฐาน เพื่อการอัพสกิลการขายสินค้าในโลกดิจิทัลที่ทันสมัยและปลอดภัย*📍 หลักสูตร 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐲 สำหรับการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ กับเนื้อหาทั้ง 5 ด้านที่จะพาไปเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และรู้เท่าทัน พร้อมสื่อการเรียนรู้ที่ครบครัน*📍ค้นหาหลักสูตรที่ใช่สำหรับคุณ ได้ในงาน “ADTE Open House 2022 Advance your Digital workforce ก้าวข้ามขีดจำกัดของธุรกิจในยุคดิจิทัล ที่คุณออกแบบได้*


*​*

บทเรียน
COURSE BROCHURE
COURSE BROCHURE
120 นาที
telephone
telephone
telephone
telephone
map
ที่ตั้ง : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310