หลักสูตรอีคอมเมิร์ซ ระดับ Beginner
หลักสูตรอีคอมเมิร์ซที่จับมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านอีคอมเมิร์ซ โดยมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ กับการนำไปใช้งาน โดยให้วิธีคิดและแนวทางที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเริ่มต้นขายออนไลน์ ตั้งแต่การเปิดร้านค้า การวิเคราะห์สินค้าของตนเองและคู่แข่ง เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการขาย จนถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ ปิดท้ายด้วยข้อควรรู้ เช่นกฎหมายที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเริ่มต้นขายของออนไลน์ ซึ่งบทเรียนทั้งหมดนั้น ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากกูรู ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง เสียงจริง

ฟรี

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้จัดทำเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านธุรกิจดิจิทัล โดยผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง
จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ผ่านบทเรียนที่คัดมาเน้นๆ จำนวน 8 บท เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำพื้นฐานความรู้เหล่านี้ ไปประยุกต์ใช้กับ
การเริ่มธุรกิจสายอีคอมเมิร์ซ หรือปูแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มงานในสายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


บทที่ 1 อีคอมเมิร์ซ คืออะไร

วิทยากรบทที่ 1: 

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1


บทที่ 2 การสร้างเนื้อหาเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ (Content Marketing)

วิทยากรบทที่ 2: 

คุณมัณฑิตา จินดา Vice President of Digital Marketing - Workpoint
(เจ้าของเพจ Digital Tips)

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 2


บทที่ 3 การดำเนินการขายสินค้าและบริการ

วิทยากรบทที่ 3: 

คุณธนพันธ์ วงศ์ชินศรี CEO ของร้าน Penguin Eat Shabu

คุณณัฏฐิมา วิชยภิญโญ เจ้าของโรงแรม The Quarter Residence 

คุณนันทพงษ์ บุญเนาว์ เจ้าของแบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้า LOONNY STORE

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 3

บทที่ 4 กระบวนการจัดส่งสินค้า

วิทยากรบทที่ 4: 

ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 4


บทที่ 5 การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์

วิทยากรบทที่ 5: ดร. เอกก์ ภทรธนกุล

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 5


บทที่ 6 การวิเคราะห์ตลาดและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

วิทยากรบทที่ 6: อาจารย์พงศธร ธนบดีภัทร

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 6

บทที่ 7 การเลือกวิธีการรับชำระเงินในอีคอมเมิร์ซ

วิทยากรบทที่ 7: ดร. อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 7


บทที่ 8 กฎหมายเบื้องต้นและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ

วิทยากรบทที่ 8: ผศ.ดร. ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 8


จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บทเรียน
บทที่ 1 อีคอมเมิร์ซ คือ อะไร?
อีคอมเมิร์ซ คือ อะไร?
14 นาที
บทที่ 2 การสร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ (Content Marketing)
การสร้างเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายสินค้าและบริการ
14 นาที
บทที่ 3 การดำเนินการขายสินค้าและบริการ
การดำเนินการขายสินค้าและบริการ ตอน เพนกวินกินชาบู
12 นาที
การดำเนินการขายสินค้าและบริการ ตอน The Quarter Bangkok
8 นาที
การดำเนินการขายสินค้าและบริการ ตอน Loonny Store
5 นาที
บทที่ 4 กระบวนการจัดส่งสินค้า
กระบวนการจัดส่งสินค้า
13 นาที
บทที่ 5 การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์
การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์
16 นาที
บทที่ 6 การวิเคราะห์ตลาดและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
การวิเคราะห์ตลาดและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
15 นาที
บทที่ 7 การเลือกวิธีการรับชำระเงินในอีคอมเมิร์ซ
การเลือกวิธีการรับชำระเงินในอีคอมเมิร์ซ
15 นาที
บทที่ 8 กฎหมายเบื้องต้นและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
กฎหมายเบื้องต้นและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
16 นาที
telephone
telephone
telephone
telephone
map
ที่ตั้ง : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310